Over verzekeringen

Altijd vrij om te kiezen

De meeste mensen weten niet dat je altijd vrij bent om te kiezen wie je als uitvaartbegeleider wilt, ongeacht waar je verzekerd bent.  Of dat financieel gunstig is hangt af van verschillende factoren.

Het is verstandig daar bij leven eens naar te kijken, zodat u in de week na een overlijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Als u wilt kijken we vrijblijvend een keer met u mee. 

Twee soorten verzekeringen

Veel mensen hebben ooit in hun leven een of andere verzekering afgesloten. Globaal zijn er 2 type verzekeringen.

  1. Een kapitaalverzekering of een sommenverzekering, levensverzekering of lijfrentepolis: dit zijn verschillende namen voor een type verzekering dat geld uitkeert bij overlijden. 
  2. Een in natura verzekering. In dit geval ben u verzekerd voor een pakket aan diensten en producten. Er zijn heel veel verschillende soorten pakketten. Of het genoeg is, of past bij wat u wilt, hangt af van wat er in het pakket zit en de keuzes die u maakt. Als u kiest voor iets wat niet in het pakket zit moet u uiteraard bij betalen. Vaak is het mogelijk om een bedrag te krijgen ter waarde van dit pakket. 

Lid van een uitvaartvereniging

Lidmaatschap van een uitvaartvereniging is formeel geen verzekering maar in praktijk wel een ‘pakket van producten en diensten’ waar u recht op hebt na een overlijden. Vergelijkbaar dus met de ‘in natura verzekering. Van oudsher was dit een regeling ‘voor het dorp door het dorp’, zonder winstoogmerk.

De leden zijn -vaak levenslang- lid, waarmee de hele uitvaart zonder meerkosten werd geregeld na een overlijden. Door de jaren heen echter, zijn steeds minder mensen levenslang lid en wonen mensen niet meer hun hele leven in hetzelfde dorp. 
Hierdoor is het aantal leden sterk afgenomen, terwijl de koste steeds verder zijn gestegen. Veel verenigingen houden op te bestaan. Bij de nog bestaande verenigingen wordt nog maar een deel van de kosten vergoed. De overige kosten moeten worden bijbetaald.


Wat wel en niet in het pakket van de vereniging is opgenomen, verschilt per vereniging. Sommige uitvaartverenigingen betalen een bedrag uit als u zelf een uitvaartbegeleider kiest of als u nog wel lid bent maar niet meer in de buurt van die vereniging woont. De regels daaromtrent en de hoogte van het bedrag, verschilt per vereniging.
Zoals gezegd is het verstandig bij leven een keer na te gaan hoe het bij uw uitvaartvereniging geregeld is. 

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost tussen de 3.000 en de 9.000 euro. Uiteraard is veel afhankelijk van de keuzes die nabestaanden maken. Sommige kosten worden bij elke uitvaart gemaakt, zoals de kosten voor een graf of een crematie. Andere kosten worden alleen gemaakt als de nabestaanden daarvoor kiezen, zoals een advertentie, volgauto’s, bloemen, opbaren in een rouwcentrum etc. Natuurlijk maakt ook het aantal genodigden veel uit, bij de ene uitvaart zijn 50 mensen aanwezig bij de andere 300.

Voldoende verzekerd?

Het ene soort verzekering is dus een kapitaalverzekering de andere een ‘in natura’ verzekering. Sommige mensen hebben een combinatie van die twee soorten verzekering zoals vaak bij Dela.

Bij de kapitaal verzekering is het de vraag wat de hoogte van het verzekerde bedrag is, of dat voldoende is om de kosten te dekken.

Bij de in natura verzekeringen hangt dat af van:

  1. wat er in het pakket opgenomen is
  2. wat er niet in het pakket zit en wel moet
  3. en in hoeverre je andere keuzes maakt dan waar het pakket in voorziet.

De uitvaartnota

Normaal gesproken betaalt de uitvaartbegeleider alle rekeningen van derden (de kist, de drukker, het crematorium enz.) de familie voldoet de uitvaartnota aan de uitvaartbegeleider. 

Wij werken samen met alle verzekeraars, als u wilt regelen wij de administratieve afhandeling van zaken met de verzekering. Het verzekerde bedrag wordt meteen in mindering gebracht op het totaal van de uitvaartnota.