Lid uitvaartvereniging?

Voor het dorp, door het dorp

Lidmaatschap van een uitvaartvereniging is geen verzekering maar is in praktijk wel een ‘pakket van producten en diensten’ waar u recht op hebt na een overlijden. Vergelijkbaar dus met de in natura verzekering*. Van oudsher was dit een regeling ‘voor het dorp door het dorp’, zonder winstoogmerk. De hele gemeenschap was levenslang lid, ieder betaalde een klein bedrag per jaar. Daarmee werd na een overlijden de hele uitvaart zonder meerkosten geregeld.

Van levenslang lid naar marktconform

Door de jaren heen echter, zijn steeds minder mensen levenslang lid. Niet alle mensen wonen nog  hun hele leven in hetzelfde dorp.
Hierdoor is het aantal leden per vereniging sterk afgenomen, een daarmee ook het beschikbare budget. Dit terwijl de kosten zijn gestegen. Veel verenigingen houden op te bestaan. Bij de nog bestaande verenigingen wordt nog maar een deel van de kosten vergoed. De overige kosten moeten worden bijbetaald. 

Voordeel voor leden

Veel uitvaartverenigingen hebben in het huishoudelijk regelement een artikel opgenomen, ‘dat indien het lid voor de ledenkorting in aanmerking wil komen, het overlijden bij de eigen uitvaartleiders moet worden gemeld, tenzij het bestuur op verzoek toestemming geeft om zelf een uitvaartleider te kiezen’. Met die uitvaartleider zijn voor de leden gunstige prijsafspraken zijn gemaakt. De uitvaartleider krijgt alle meldingen van de vereniging en komt in ruil daarvoor tegemoet in de prijs van zijn/haar diensten**. De verenigingen willen op deze manier hun leden zo veel mogelijk bieden voor een gunstige prijs.

Mededingingswet

Hoewel de intentie van verenigingen goed is, blijkt het juridisch in strijd te zijn met de mededingingswet (NMa) die bepaalt dat er geen sprake mag zijn van oneerlijke concurrentie, zoals (prijs)afspraken om concurrentie te verminderen.

Niet meer van deze tijd

Nog afgezien daarvan blijkt dat steeds meer mensen zelf een keuze willen maken. Daarom zijn er steeds meer verenigingen die meegaan met de wens van leden om te kunnen kiezen voor een eigen uitvaartbegeleider. De vereniging betaald dan de uitvoerende uitvaartbegeleider hetzelfde bedrag als ‘hun eigen’ uitvaartbegeleider, zodat het maken van een eigen keuze, voor de vereniging financieel niet nadelig is en voor hun leden ook niet. 

Overal anders

Let op: wat wel en niet in het pakket van de vereniging is opgenomen, verschilt enorm per vereniging. Sommige uitvaartverenigingen betalen een bedrag uit wanneer u zelf een uitvaartbegeleider kiest of doen dat uitsluitend als u nog wel lid bent maar niet meer in de buurt van die vereniging woont. De regels daaromtrent én de hoogte van het bedrag, verschilt behoorlijk per vereniging.
Bij de ene vereniging is dat bedrag b.v. € 300,- euro bij de ander kan het € 1600,- euro zijn. In GEEN geval kunnen ALLE kosten voor de uitvaart worden voldaan vanuit de vereniging (zoals vroeger wel het geval was). U moet dus altijd ‘bij betalen’.Reden te meer om bij leven een keer na te gaan hoe het bij uw uitvaartvereniging geregeld is. 

* zie onder uitvaartverzekeringen

** Dit is een tegenovergesteld motief, dan de uitvaartverzekeringen van grote uitvaartorganisaties hebben, als ze verwijzen naar de clausule waarin de hoogte van de uitkering wordt ‘beïnvloed’ als mensen kiezen voor een eigen uitvaart begeleider! Zie voor meer info onder uitvaartverzekeringen

Vind een uitvaartbegeleider in...

Aandacht, tijd en flexibiliteit voor afscheid op eigen wijze