Over verzekeringen

Altijd vrij om te kiezen

De meeste mensen weten niet dat je altijd vrij bent om te kiezen wie je als uitvaartbegeleider wilt, ongeacht waar je verzekerd bent. Of dat financieel gunstig is, hangt af van verschillende factoren.

Het is verstandig daar bij leven eens naar te kijken, zodat u in de week na een overlijden niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Als u wilt, kijken we vrijblijvend een keer met u mee. 

Kosten

Een gemiddelde uitvaart kost tussen €3.000 en €9.000. Uiteraard is veel afhankelijk van de keuzes die nabestaanden maken. Sommige kosten zijn bij elke uitvaart aan de orde, zoals die voor een graf of een crematie. Andere kosten worden alleen gemaakt als de nabestaanden daarvoor kiezen, bijvoorbeeld een advertentie, volgauto’s, bloemen, opbaren in een rouwcentrum etc. Natuurlijk maakt ook het aantal genodigden veel uit.

Twee soorten verzekeringen

Veel mensen hebben ooit in hun leven een uitvaartverzekering afgesloten. Globaal zijn er twee soorten:

  1. Een kapitaalverzekering of een sommenverzekering, levensverzekering of lijfrentepolis: dit zijn verschillende namen voor een type verzekering dat geld uitkeert na overlijden. 
  2. Een natura-verzekering. In dit geval ben u verzekerd voor een pakket aan diensten en producten. Er zijn heel veel verschillende soorten pakketten.

Sommige mensen hebben een combinatie van deze twee soorten verzekeringen, zoals vaak bij DELA.

Voldoende verzekerd?

Of u voldoende verzekerd bent, hangt af van uw specifieke wensen, van de soort verzekering en ook van uw polis.

Heeft u een kapitaalverzekering, dan is het dus de vraag of de hoogte van het verzekerde bedrag de kosten van de uitvaart dekt.

Bij de natura-verzekeringen hangt het af van

  1. wat er in het pakket opgenomen is
  2. wat er niet in het pakket zit en wel moet
  3. en in hoeverre u andere keuzes maakt dan waar het pakket in voorziet.

Of het genoeg is of past bij wat u wilt, hangt af van wat er in het pakket zit en de keuzes die u maakt. Als u kiest voor iets wat niet in het pakket zit, dan moet u uiteraard bij betalen. Vaak is het mogelijk om een bedrag te krijgen ter waarde van dit pakket. 

Lid van een uitvaartvereniging

Lidmaatschap van een uitvaartvereniging is formeel geen verzekering maar een pakket van producten en diensten waar u recht op hebt na een overlijden. Dit is dus vergelijkbaar met de natura-verzekering.

Van oudsher was dit een regeling ‘voor het dorp door het dorp’, zonder winstoogmerk, waarbij de leden vaak levenslang lid waren. De hele uitvaart werd zonder meerkosten geregeld. Inmiddels zijn steeds minder mensen levenslang lid en wonen mensen niet meer hun hele leven in hetzelfde dorp. 
Hierdoor is het aantal leden van uitvaartverenigingen sterk afgenomen, terwijl de kosten steeds verder zijn gestegen. Veel verenigingen houden dan ook op te bestaan. De nog actieve verenigingen vergoeden vaak nog maar een deel van de kosten, de overige kosten moeten worden bijbetaald.

Wat wel en niet in het pakket van de vereniging is opgenomen, verschilt per vereniging. Sommige uitvaartverenigingen betalen een vast bedrag uit als u zelf een uitvaartbegeleider kiest. Hetzelfde kan gelden als u nog wel lid bent maar niet meer in de buurt van de vereniging woont. De regels hierover en de hoogte van het bedrag verschillen per vereniging.
Zoals gezegd is het verstandig bij leven een keer na te gaan hoe het bij uw uitvaartvereniging geregeld is. 

De uitvaartnota

Normaal gesproken betaalt de uitvaartbegeleider alle rekeningen van derden (de kist, de drukker, het crematorium enz.). De nabestaanden voldoen de uitvaartnota aan de uitvaartbegeleider. 

Wij werken samen met alle verzekeraars. Als u dat wilt, regelen wij de administratieve afhandeling van zaken met hen. Het verzekerde bedrag wordt dan meteen in mindering gebracht op het totaal van de uitvaartnota.