Verzekerd bij Yarden, Monuta of Dela?

Wel of niet vrij in keuze uitvaartbegeleiding ?

Grote uitvaartorganisaties raden u telefonisch stellig af om zelf een uitvaartbegeleider te kiezen. “U mag een andere uitvaartbegeleider kiezen maar, ik moet u waarschuwen, dan loopt u de ‘ledenkorting’ mis, of dan wordt u ‘gekort’ op het verzekerde bedrag. Dan voelen de meeste mensen geen behoefte meer om te kiezen voor een zelfstandig uitvaartbegeleider. Waarom beweren jullie dan toch dat je van een zelfstandig uitvaartbegeleider meer aandacht en tijd krijgt voor minder geld?

Geldverzekering

Heeft u een ‘kapitaal- of sommenverzekering’, dan keert deze na overlijden het verzekerde bedrag uit en dit is vrij te besteden. 

Dienstenpakketverzekering of naturapolis

Veel mensen hebben echter een dienstenpakketverzekering, ook wel een ‘naturapolis’. Met zo’n dienstenpakket bent u verzekerd voor ‘een pakket aan diensten en producten’. En hoewel het ene pakket anders is samengesteld dan het andere, ‘moet’ u deze diensten en producten afnemen bij de betreffende organisaties. Als u een andere uitvaartbegeleider kiest krijgt u ‘slechts’ de externe waarde van het pakket. In praktijk werkt de ‘ledenkorting’ dus als boete op vertrek, of een effectieve klantenbinding. Maar is het wel voordelig om bij deze grote uitvaartbedrijven te blijven? Het antwoord: soms wel, meestal niet.

Wat blijkt in praktijk?

In praktijk blijkt dat nabestaanden na de uitvaart fors moeten bijbetalen, ondanks hun pakketverzekering bij deze uitvaartorganisaties en de ‘ledenkorting’. Dat kan verschillende oorzaken hebben:

  1. Prijsstijging: de kosten van het in het pakket opgenomen diensten en producten zijn door de jaren heen gestegen, deze prijsstijging wordt in rekening gebracht bij de nabestaanden. 
  2. en/of: niet in het pakket: het ene pakket is anders samengesteld dan het andere, soms zit b.v. de crematie zelf, of de catering niet in het pakket, dan moet u dat natuurlijk (bij) betalen.
  3. en/of: andere keuzes: u heeft gekozen voor andere producten of diensten. b.v. een andere kist of een andere kaart, dan waar u volgens het pakket recht op heeft.

In al deze gevallen is het logisch dat u dat moet bijbetalen MAAR dan geldt het argument dat u bij deze organisaties financieel voordelig uit bent, beslist niet meer. 

Ga maar na: 

  1. Overhead: Grote bedrijven hebben een grote overhead, alle de gebouwen, managers, telefoondiensten en PR budgets, moeten door de klanten (nabestaanden) worden betaald.
  2. Belang: Uitvaartbegeleiding van grote uitvaartorganisaties zoals Monuta, Dela en Yarden, staat niet los van de uitvaartverzekeringen van deze organisaties. Met andere woorden de ‘verzekeringspoot’ heeft er belang bij dat de begeleiding ook door de ‘uitvoerende poot’ van hun organisatie wordt verzorgd. Daarom is in de polisvoorwaarden opgenomen dat ‘uw uitkering wordt beïnvloed’ als u een andere uitvaartbegeleider kiest. 
  3. Doelstelling: Beide onderdelen van deze organisaties zijn gericht op winstmaximalisatie. Ze zijn dus niet onafhankelijk in hun advies en beslist niet gericht op ‘financieel gunstige uitvoering‘ van de uitvaart, zoals ze u wél willen doen geloven, wanneer u ze belt om hiernaar te informeren, vaak vlak na een overlijden. Veel mensen laten zich op dat moment overrompelen en zitten ze na afloop met de rekening. Helaas komen ze er dan niet achter dat de keuze voor een zelfstandige uitvaartbegeleider wel degelijk goedkoper was geweest.

Wanneer wel?

Wanneer is het wel gunstig om de uitvaart door de grote organisatie te laten uitvoeren waar u verzekerd bent?

  1. Als alles wat nodig is voor de uitvaart opgenomen is in het pakket, EN
  2. Als wat in het pakket is opgenomen, precies past bij uw wensen EN
  3. Als de prijsstijgingen niet worden doorgerekend naar de verzekerde.

Aan u de keuze

Aan u de keuze om te bepalen wat in uw situatie het geval is, wat u wilt en wat financieel gunstig is. Natuurlijk is het verstandig om dit bij leven een keer uit te zoeken en niet à al minute als er al iemand overleden is. Zelfstandige uitvaartbegeleiders komen, vrijblijvend bij u langs om met u mee te kijken en geven u onafhankelijk advies. Natuurlijk willen wij ook een boterham verdienen aan dit werk maar we zijn niet uit op winstmaximalisatie, hebben geen grote overhead en begeleiden relatief weinig uitvaarten per jaar, daarom krijgt u altijd meer aandacht, tijd en flexibiliteit vaak dus ook nog voor minder geld. De uitvaartbegeleiders van grote organisaties komen uitsluitend langs als er al iemand overleden is, of, als u er op staat, tegen kostprijs en zijn vervolgens niet onafhankelijk in hun advies. Nogmaals, aan u de keus.

Conclusie

Als de zelfstandige uitvaartbegeleider bij u langskomt voor de inventarisatie van uitvaartwensen, is dit altijd kosteloos en vrijblijvend. U krijgt na zo’n gesprek een gespecificeerde kostenraming, waarmee duidelijk is wat het kost als u de uitvaartbegeleiding door diegene laat verzorgen. Als blijkt dat u financieel beter af bent bij Dela, Monuta of Yarden, dan kunt u dat zelf zien en zou dat ook altijd het advies zijn. In praktijk blijkt dat echter lang niet altijd het geval.

Vind een uitvaartbegeleider in...

Aandacht, tijd en flexibiliteit voor afscheid op eigen wijze