Magdeleen Matter - Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding

Groningen (Ezinge) · 06 104 623 90 · https://magdeleenmatter.nl/


Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding

 

Zelfstandige uitvaartbegeleiders

Voor mij betekent zelfstandigheid meer dan ‘eigen baas zijn’. Het geeft mij de mogelijkheid om werkelijk dienstbaar te zijn aan families. In tijden van rouw, maar ook al daarvoor, als er bij leven beslissingen genomen kunnen worden over een passend afscheid. Mijn zelfstandigheid maakt dat ik de organisatie van een uitvaart van begin tot eind meemaak, zodat ik precies weet wat er van belang is voor wie. Het maakt dat ik helder kan zijn over kosten en kan meedenken als er minder te besteden is.

Zelf beslissen

Toen ik twintig jaar geleden begon te werken als vroedvrouw, wist ik het al: Ooit, als de verloskunde voor mij ophield, zou ik verder gaan aan de andere kant van de cirkel. De overgang van geboorte naar dood is in mijn ogen een heel logische. Mensen maken bij beide een belangrijke periode door. Een tijd die ze niet kunnen overdoen en die dus maar beter goed kan verlopen. Mijn ervaring is dat mensen in rouw, net als zwangeren, heel goed in staat zijn om beslissingen te nemen, en dat ook graag doen. Ze moeten daarvoor wel de ruimte krijgen. Ik zie het als mijn taak als uitvaartbegeleider om die ruimte te scheppen. Door informatie te geven, door te ondersteunen, en door alleen te sturen als dat gevraagd wordt. Ik ben geduldig, geïnteresseerd in ieders verhaal en vind niet snel iets gek.  

Waar verzorg ik uitvaarten?

Mijn werkgebied is bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Zelf woon ik in Ezinge, in de Groningse gemeente Westerkwartier.

Samen

BovenVerwachting Uitvaarten is de enige Noordnederlandse vindplaats voor kleinschalige uitvaartondernemers. Hoewel wij allemaal verschillend zijn, werken we graag samen. We delen we onze visie als het gaat om tijd en aandacht voor de mensen die we in zorg hebben. Dankzij dit initiatief is het eenvoudiger om een uitvaartbegeleider te vinden die echt bij u past.

 

Magdeleen Matter Uitvaartbegeleiding

Magdeleen Matter

Haven 10

9891 BA  Ezinge

T. 0610462390

I. www.magdeleenmatter.nl

 

Terug naar overzicht